MOB-versie | Naar grote versie

Beetje Spellen

 

In 2010, toen Beter Spellen een jaar bestond, werd Beetje Spellen gelanceerd. Beter Spellen had toen nog geen niveaus, maar als je Beetje Spellen een plaats moet geven in de huidige niveauschaal van Beter Spellen, is het niveau 0,5. Makkelijker dan niveau 1F.

 

Bij Beetje Spellen gaat het bijvoorbeeld over tweeklanken (oe, eu, au) en vaste lettergroepen: -heid, -teit, -tijd, schr-, zw-, enzovoort.

 

In samenwerking met Lon Minco werd deze website gevuld met speelse uitlegpagina's en een voorraad opgaven waarvan er elke werkdag vier in de dagtest staan. Uitstekend geschikt voor

  • kinderen die extra hulp nodig hebben (Remedial Teaching) bij het leren lezen
  • mensen met dyslexie
  • nieuwe Nederlanders

Het aantal deelnemers is niet groot. Misschien kunnen we in de toekomst de vragenvoorraad vergroten en de website meer geschikt maken voor volwassenen met leesproblemen. Hiervoor werken we graag sxamen met een instelling die ervaring heeft met oefenmateriaal voor laaggeletterden.

 

 

De website

http://www.beetjespellen.nl

De website is ook geschikt voor smartphones.
Dit is een muismat van Beter Rekenen:

1801 decimalen van pi in een pi-vorm (meer info? klik hier)
1801 decimalen van pi in een pi-vorm.

Een spiekbrief onder je muis bestellen?
Kies uit acht modellen.
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties